Transparant over voer

Transparant over voer

Transparant over voer

Transparant over voer

Transparant over voer

Transparant over voer

Transparant over voer

previous arrow
next arrow
Slider

Uitgangspunten

Berekening van VoederWaarde
Als uitgangspunt voor de berekening van de voederwaarde van voeders wordt binnen VoederWaarde.nl gewerkt met de Schothorst-voederwaardering. Iedere deelnemer aan VoederWaarde.nl is verplicht aan de hand van deze voederwaardering (of een hiermee gelijkwaardig systeem) haar voeders te formuleren.

Onafhankelijke controle
Door middel van een gericht analyseschema worden zowel de gebruikte grondstoffen als de geproduceerde diervoeders gecontroleerd op de gehalten. Iedere deelnemer wordt tijdens een jaarlijkse audit door een onafhankelijke controleur gecontroleerd op de werkwijze voor de berekening van de voederwaarde. Ook wordt gecontroleerd of de deelnemer voldoet aan de voorwaarden van VoederWaarde.nl. Op dit moment worden deze audits uitgevoerd door Schothorst Feed Research (SFR).

Inzage in samenstellingen
De afnemers van de bedrijven die deelnemen aan VoederWaarde.nl kunnen zowel inzage krijgen in de exacte grondstofsamenstelling van de geleverde diervoeders als de berekende gehalten aan nutriƫnten en de voederwaarde van de geleverde voeders.