Transparant over voer

Transparant over voer

Transparant over voer

Transparant over voer

Transparant over voer

Transparant over voer

Transparant over voer

previous arrow
next arrow
Slider

Bestuur

Het bestuur van VoederWaarde.nl heeft als taken om toe te zien dat de voorschriften van VoederWaarde.nl correct worden nageleefd door de deelnemers en dat de belangen van de afnemende veehouders worden behartigd.
Voor het actueel houden van de voorwaarden voor deelname aan VoederWaarde.nl wordt het bestuur geadviseerd door de Technische werkgroep.
Jaarlijks wordt door SFR een (geanonimiseerde) jaarrapportage gemaakt met het overzicht van de resultaten van de uitgevoerde audits en de bevindingen die specifieke aandacht vragen. Deze jaarrapportage kan ook aanbevelingen bevatten ter verbetering van de systematiek van toezicht. Het bestuur kent een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur. Het DB vergadert gemiddeld vier keer per jaar, en het algemeen bestuur twee keer per jaar.

Samenstelling dagelijks bestuur en algemeen bestuur:

Dagelijks bestuur

 • Imelda Gielen, onafhankelijk voorzitter
 • Ria Derks (LTO vakgroep Melkvee)
 • Hans Verheul, penningmeester (CAVV Zuid-Oost Salland)
 • Willy Hanssen (ABZ De Samenwerking)

Algemeen bestuur

 • Imelda Gielen, onafhankelijk voorzitter

   Namens de afnemende veehouders:

 • Oedsen Vischer (Nederlandse Melkveehouderij Vakbond)
 • Ria Derks (LTO Vakgroep Melkvee)
 • Aalt den Herder (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders)
 • Eric Hubers (LTO Vakgroep Pluimvee)
 • Cees van den Broek (Producenten Organisatie Varkenshouderij)

   Namens de deelnemende mengvoerbedrijven:

 • Johan Schuttert (AgruniekRijnvallei)
 • Willy Hanssen (CLV “De Samenwerking”)
 • Antoine van Loon (Voergroep Zuid)
 • Martin Vervoorn (De Valk Wekerom)
 • Rudolf Somsen (Vitelia Voeders)
 • Hans Verheul (CAVV Zuid-Oost Salland)