ControleBestuur

Het ControleBestuur heeft als taken om toe te zien dat de voorschriften van VoederWaarde.nl correct worden nageleefd door de deelnemers en dat de belangen van de afnemende veehouders worden behartigd.

Voor het actueel houden van de voorwaarden voor deelname aan VoederWaarde.nl wordt het bestuur geadviseerd door de Technische werkgroep.

Jaarlijks wordt door SQC een (geanonimiseerd) jaarverslag gemaakt met het overzicht van de resultaten van de uitgevoerde audits en de bevindingen die specifieke aandacht vragen. Dit jaarverslag kan ook aanbevelingen bevatten ter verbetering van de systematiek van toezicht. Het ControleBestuur komt meerdere malen per jaar bijeen.

Het ControleBestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Onafhankelijke voorzitter: dr. Harry Vahl
  • namens de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV): dhr. P. Wouters
  • namens de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP): dhr. A. den Herder
  • namens de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO): dhr. H. Boelrijk
  • namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV): dhr. B. Doppenberg
  • 2 personen namens de deelnemende mengvoerbedrijven:
    -   dhr. H. Verheul (CAVV "Zuid-Oost Salland")
    -   dhr. A. Getkate (AgruniekRijnvallei)